حامیان علمی و معنوی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 26 اردیبهشت 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 26 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام 1 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 تیر 1397
اعلام نتایج داوری 1 تیر 1397
تاریخ برگزاری 5 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش