دومین همایش جامع بین المللی علوم سیاسی ایران
حامیان علمی و معنوی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 22 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 22 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 9 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 9 بهمن 1396
اعلام نتایج داوری 9 بهمن 1396
تاریخ برگزاری 14 بهمن 1396
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران