حامیان علمی و معنوی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 22 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 22 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 20 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اسفند 1395
اعلام نتایج داوری 20 اسفند 1395
تاریخ برگزاری 1 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران