حامیان علمی و معنوی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 26 اردیبهشت 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 26 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام 28 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 تیر 1397
اعلام نتایج داوری 28 تیر 1397
تاریخ برگزاری تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
سامانه ثبت نام

تماس با ما

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش