حامیان علمی و معنوی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 22 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 22 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1396
اعلام نتایج داوری 20 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران