حامیان علمی و معنوی

اهداف همایش

- بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه

2- ارائه جدیدترین یافته­های پژوهشی در زمینه علوم سیاسی و گرایش­های مرتبط با آن

3- شناسایی و معرفی چالش­های موجود در زمینه تحقیق و پژوهش در حوزه علوم سیاسی

4- کشف توانمندی­ها و حوزه­های جدید جهت فعالیت محققان جوان این عرضه

5- ارائه نقطه نظرات راهکارهای کلیدی در خصوص بحران­های اخیر منطقه

6- تحلیل سیاست­های خارجی و تعامل با کشورهای حوزه خلیج فارس

7- تحلیل سیاست­های داخلی و خارجی پیشرو و موفق حال حاضر در جهان

8- نقش برجام و تبیین و تشریح نقشه راه روابط بین الملل پس از آن

سامانه ثبت نام

تماس با ما

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش