حامیان علمی و معنوی

روشهای تحلیل سیاسی

11 شهریور 1395

هر تحلیلی متکی به دانش، بینش و شناخت تحلیل‌گر است. 


روش تحلیل سیاسی

فواید تحلیل سیاسی:

1- ابهام زدایی از یک پدیده سیاسی وپی بردن به زوایای نا معلوم آن

- کار تحلیل در مواردی است که جمع آوری اخبار مستقیما واقعیت را به ما نمیرساند و نياز به واكاوي دارد.

-  تحليل سياسي در راستاي حرکت در عمق و بررسی لایه های زیرین عمل ميكند.

2- تخمین و پیش بینی تحولات سیاسی

روش ها : روش به ما كمك ميكند به پاسخي به چراها،بیان نتایج و عواقب یک پدیده  پرداخته و سپس به تخمین پدیده  در حالت احتمالی بپردازيم.

پایه تخمين و پيش بيني تحولات سياسي شایدها و اگرها مي باشد.

3-کمک به تصمیم گیری سیاسی مناسب و موضع گیری صحیح

اطلاعات پایه تصمیم گیری است لذا نیازمند تفسیر،ارزیابی و تحلیل است

دریافت هزاران اخبار در یک لحظه يعني اينكه قدرت تصمیم گیری در انتخاب اطلاعات واقعی از غیر واقعی سلب شده است.

دریافت اطلاعات منجر به آشكار شدن تغییر و تحول آنها و در نتيجه اتخاذ  تصمیم و موضع مناسب و سرانجام انجام تکلیف مي شود.

4- برقراری توازن مقعول بین سیاست های حاکم و خواسته های جامعه

نخبگان حاکم تحت تاثیر خواسته های مردم هستند از طرفی دیگر گذران زندگی مردم تحت تاثیر تصمیمات نخبگان سیاسی است.ایجاد رابطه معقول بین آنها مهم است لذا درک صحیح تحولات ضروری است،لازم است فن تجزیه و تحلیل فرا گرفته شود.

5- تاثیر گذاری بر محیط سیاسی و هدایت گری جامعه

تحلیل یعنی تاثیر بر سیاست که خود تحت تاثیر انواع عوامل و نظریات شخصی و گروهی است

 در توصيه هاي دین اسلام بيان شده است كه انسان ها نسبت به همنوعان خود مسئولیت دارند

فراگیری توان تحلیل امكان توانایی تاثیر بر اندیشه دیگران و راهنمایی دیگران برای سمت گیری سیاسی صحیح را به ما ميدهد.

تحلیل سیاسی علم است یا هنر؟

دیدگاه های متفاوت اندیشمندان:

-  عده اي معتقدند علم است.

کاربرد علم : توضیح پذیر کردن پدیده،قابل پیش بینی کردن پدیده،قابل استفاده و مهار کردن پدیده

البته در مسائل انسانی برخی مشکلات است مثل موارد زير:

- علوم انساني کمی ناپذیر هستند

- دشواری پیش بینی آینده در پرتو اعمال انساني

- عده اي معتقدند فن است:

- آموزش فایده ای ندارد.مهارت،تجربه،شناخت و ریزه کاری لازم است.

ذوق و سلیقه افراد مهم است.

موضع ابتکاری سیاستمدار یعنی سخن سحرآمیز برای جذب مخاطب(این یعنی هنر)

تحلیل سیاسی ترکیب علم،فن و هنر است

علم است: به اعتبار الزام در فراگیری و کشف قواعد و قوانین پدیده ها(دانش)

فن است:به ضرورت تطبیق در اعمال قواعد و دانستنی ها(اعمال دانش)

هنر است:  به ظرافت در روش ها و تجارب لازم(تجربه)

شوق و علاقمندی(هنر)+عمل بر اساس تجربه(فن)+فراگیری و اکتساب تئوریک(علم)

آشنایی با مفاهیم

تحلیل سیاسی،تفسیر سیاسی(استفاده از وقایع و جریانات دیگر مشابه)،توجیه سیاسی(حقانیت موضوع ثابت شود)،هدایت سیاسی،بینش سیاسی،موضع گیری سیاسی،سیاست و علم سیاست از مفاهيمي است كه درك آنها براي يك تحليل گر سياسي بسيار مهم است.

کاربرد و عملیات تحلیل سیاسی

الف)چگونگی و مراحل تحلیل سیاسی:

تحلیل سیاسی باید علمی و قاعده مند باشد زیرا نوعی تحقیق و پژوهش است و باید تابع مراحل علمی باشد

1. انتخاب موضوع یا سوژه تحلیل:

معیار ها:

- پرداختن به آن امكان داشته باشد

_ از لوازم ضروری در زمان موجود باشد (به روز بودن موضوع)

- خارج از توان نباشد

2. تعیین هدف،ابعاد ودامنه موضوع تحلیل:

- تعیین هدف به چگونگی بهره گیری از اطلاعات و انجام مراحل بعدی تحلیل کمک کند

- تعیین محدوده موجب به سر انجام رسیدن تحلیل میشود و از سرگردانی نجات میابد

- تعیین هدف از دو طريق صورت ميگيرد:

الف)ایجاد سوال(لزوم پاسخ منطقی و صحیح به آن)

ب)جهت گیری،نوع و سطح تحلیل

سه ملاک برای سطح و نوع تحلیل:

- سطح علمی مخاطبان و توان فکری آنها = نخبگان(تخصصی)،توده(عمومی)

- منابع خبری: آشکار، بسته، طبقه بندی شده

- دامنه موضوع: موضوع تا چه حد قابل بررسی است

تحلیل عمیق برای خواص،تحلیل محدود برای عوام

3. گردآوری اخبار و اطلاعات=  مواد اصلی تحلیل را تشكيل ميدهند

اخبار بايد جامع، کامل، به روز، مورد وثوق ومتنوع و مورد توجه مخاطبین باشد

الف)منابع: نشریات تحلیلی معتبر، مطبوعات و رسانه ها، مجلات تخصصی،مقالات رسمی و ...

ب)روش جمع آوری اطلاعات و اخبار:

اجزای خبر (چه، چگونه، چرا، که، کجا، کی)

روش های گردآوری اخبار و اطلاعات:

1- مشاهده مستقیم (سطحی یا عملی)

2- مطالعه (تحقیق با متون و اسناد)

3- استماع نقل و قول موثق مثل مصاحبه، پرسش نامه

4- طرح فرضیه ها و نظریه پردازی:

فرضيه بیان رابطه اثبات نشده بین متغیر هاست که باید مورد آزمون قرار گیرد.

فقط یک پاسخ احتمالی است نه قطعی

فرضیه وقتی مورد آزمون قرار گرفت و به اثبات رسید تبدیل به نظریه می شود

نظریه: بیان چرایی یک پدیده بصورت نظر مستقل.

5- انتخاب روش تحلیل كه در ذيل توضيح داده خواهد شد.

6- ارزیابی ،ارزشیابی، جمع بندی

- چرا ارزيابي لازم است ؟= برای اینکه مطمئن شویم هیچ فرضیه دیگری قوی تر و دقیق تر از آن نخواهد بود.

- مسیر شکل گیری تحلیل باید از اول مورد ارزیابی و دقت قرار گیرد.

- انجام تشکیک فرضی و جعلی نسبت به مسیر های عملیات تحلیل تا رسیدن به دقت نظر نيز لازم است

- بررسی انطباقي دستاورد با شرایط مصداقی و خارجی

- هر تحلیل باید یک جمع بندی داشته باشد و این جمع بندی باید از مقدمه اصولی حاصل شود.

7- موضع گیری:

-« ابراز و انتقال» دستاورد هر تحقیق است که دو صورت دارد:

الف) ابراز ضمنی: تحلیل گر در خلال سخنان خود، نظر شخصی خود را هم بیان می کند

ب) موضع گیری صریح: فقط پدیده های سیاسی را بررسی می کند و سپس نظرش را بیان می کند. در پایان تحلیل بصورت یک پاراگراف مشخص می شود.

روش های تحلیل سیاسی

1- روش توصیفی

  روش توصیف اجزا منفرد و مستقل یک پدیده سیاسی در ذهن برای آگاهی یافتن به عمق شفاف موضوع.

توصیف پدیده: آگراندیسمان (بزرگ نمایی) برای مشاهده بهتر ابعاد و جزئیات موضوع

هدف: توصیف عینی و واقعی و منظم یک پدیده سیاسی

- تلاش برای پاسخ به چیستی یک پدیده سیاسی

- گردآوری اطلاعات جامع و مانع برای معرفی کامل پدیده

- در این روش به چرایی مسائل پرداخته نمیشود و فقط معرفی ابعاد و زوایا و چیستی یک پدیده مد نظر می باشد

 مثال: توصیف NGO

2- روش تحلیل علّی

- روش پس از وقوع نیز نامیده میشود(پدیدار شناختی)

- کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص برای وقوع یک پدیده

- سوال اصلی این روش: عوامل یا علت وقوع یک پدیده كدامند؟

- تلاش برای یافتن پاسخ واقعی برای وقوع یک پدیده است

- مقدمه:بيان توصیف پدیده و چیستی آن

متن: بررسی علل و متغیرهای دخیل در وقوع پدیده و کشف و شناسایی آنها

- ویژگی اين نوع تحليل بررسی متغییر های موثر در وقوع پدیده است.

- محقق یا تحلیل گر هیچ نقشی در اتفاق این پدیده ندارد چرا که جمع آوری اطلاعات، تکمیل آنها و مطالعه پیرامون موضوع هنگامی انجام میشود که پدیده از قبل رخ داده است.

3- روش تحلیل مقایسه ای(تطبیقی)

- از نظر سطح علمی بالاتر از دو روش توصیفی و علمی است.

- کسی که از این روش استفاده می کند باید در دو روش قبلی مهارت لازم را داشته باشد.

- موارد مختلف کنار هم قرار میگیرند تا در سایه یکدیگر حقایقی را روشن نمایند. زشتی، زیبایی، کمال و نقص در یک پدیده و نیز جنبه های مزیت ،محدودیت و معایب پدیده ها از این طریق روشن میشود

- با این روش میشود به اغراض و اهداف بازیگران سیاسی پی برد. در این روش دقت لازم است.

- مقایسه دو حزب یا دو پدیده سیاسی یا جنگ نرم و جنگ سخت : مدل های رفتاری بازیگران معین می شود.

مطالعه تطبیقی در علوم سیاسی به دو روش انجام میشود:

1- هر پدیده سیاسی با پدیده و تحولات سیاسی اجتماعی مشابه در یک جامعه معین مقایسه میشود.  در این شیوه سیر تکوینی و تکاملی تحولات مشابه در طول زمان بررسی و تحصیل میشود. مکان ثابت اما زمان تغییر می کند.

مثل مطالعه سیر تکاملی نهضت های دینی در ایران در یک صد سال اخیر.

2- بررسی و مقایسه پدیده های مشابه و هم خانواده در دوره معین و محدودی از زمان ولی در جوامع مختلف .

- بررسی پدیده در موقعیت های جغرافیایی متغییر.

4- روش تحلیل محتوا

 

- طبقه بندی، تلخیص، تحلیل و تفسیر سخنرانی ها ، نوشته های اشخاص، محتوای  برنامه رسانه ها، بیانیه احزاب، اعلامیه ها، محتوای نشریات سازمان های عمومی یا خصوصی برای پی بردن به رویکرد، گرایش، تمایلات، خط مشی ها، نظریات وعقاید افراد و جریانهای مهم سیاسی.

- زمانی است که امکان دسترسی به فرد اصلی گوینده یا نویسنده یا سازمان وجود ندارد

مثل بررسی خاطرات رؤسای جمهور کشورها یا محتوای اخبار BBC

- شمارش کلمه ها، جمله ها،پاراگراف ها و پیوند میان آنها بررسی و تحصیل میشود سپس طبقه بندی شده و قابل اندازه گیری میشود

 انواع تحلیل محتوا:

الف)تحلیل کیفی: بررسی کیفیت و محتوای اعلامیه ها و تبلیغات .

بیشتر در وزارت خارجه استفاده می شود.

بر روی لغات و اصطلاحات بکار برده شده توجه می شود و  مقایسه کلمات قبلی و جدید.

ب)تحلیل تکرار:

محاسبه تعداد کلمات، مدت زمان، سطور بکار برده شده

ج)تحلیل ارتباطی:

- مطالعه همبستگی و ارتباط لغات و کلمات خاص با لغات و کلمات و جملات دیگر از نظر کیفیت و تکرار.

- ارزش کلمات در گفته های فرد تا چه حد است؟ (ارزش دولت در بیانات رهبری)

- محاسبه ی دفعات استفاده از کلمات (دسته بندی آنها)

- به  این روش همگرایی نیز گفته می شود.

د)تحلیل شدّت: کشف درجه و میزان دوستی یا خصومت، سردی یا گرمی بین دو یا چند کشور، گروه یا فرد

استفاده از داور بی طرف در این روش مهم است.

5- روش بررسی اجزا در پرتو هدایت کل

-         استفاده دو جانبه از روش قیاس و استقراء

-         در تحصیل کلی پدیده از هر روش استفاده کرده باشیم در روش جزئی هم همان را استفاده می کنیم.

مثلا در دفاع مقدس یک اصل داشتیم : جنگ جنگ تا رفع فتنه.

-         در مواجه با پدیده های سیاسی وجود یک اصل یا یک کل راهنما ضروری است.

-         اصول کلی: منافع ملی، باورهای ملی، استقلال، آزادی

-         اعمال جزئی افراد در رابطه با این اصول کلی سنجیده میشوند اگر اجزای عمل با اصول کلی مطابق باشد آن عمل مورد قبول است در غیر این صورت قابل قبول نیست.

نتیجه گیری ما به شیوه قیاسی است یعنی کلی است و کل مهمتر از جز می باشد.

استاندارد های تحلیل و پاسخ های سیاسی

هنر یک تحلیل گر سیاسی در دو بعد می باشد:1- تحلیل سیاسی 2- پاسخ به پرسش سیاسی

یک تحلیل سیاسی استاندارد دارای سه بخش است:

مقدمه: توصیف واژه ها و مفاهیم، اهمیت موضوع، پیشینه تاریخی یک پدیده سیاسی

متن اصلی: طرح فرضیه های مختلف، بررسی ونقد فرضیه، بررسی مواضع دیگران، تبیین ابعاد مختلف پدیده، بررسی علل پیدایش، آینده نگری پدیده

نتیجه گیری: قضاوت، داوری، موضع گیری پیرامون موضوع، بیان نتایج تحقیق، ارائه پیشنهاد و راه حل.

استانداردهای پاسخ به پرسش های سیاسی:

به چند شکل می توان به یک سؤال جواب داد:

1-    نفی مطلق و انکار شبهه سیاسی

2-    دفاع مطلق، حمایت کامل از موضوع بدون استدلال منطقی

3-    تبیین: بررسی تحلیلی یک موضوع با نگاه به فرایند و عوامل دخیل درآن

بهترین شیوه: تبیین

باید به نکات زیر در این شیوه توجه کرد:

بررسی شیوه های پیدایش یک پدیده: مثلا در بررسی مسئله هسته ای ایران به فرایند فعالیت های ایران در قبل و بعد از انقلاب توجه شود.

علل و عوامل پیدایش پدیده: بررسی علل اتفاق یک پدیده سیاسی مثل علل مخالفت امریکا در بحث هسته ای ایران.

تعیین جایگاه و وزن هر پدیده برای مخاطبین: مهمترین اولویت امروز کشور چیست؟هسته ای.

موضوع گیری و نحوه مواجه با پدیده های سیاسی:

1-    تحلیل مسائل سیاسی: تحلیل صرف پدیده ها بدون داوری و قضاوت در مورد صحت وسقم آن.

2-    توجیه و هدایت سیاسی: تحلیل و بررسی پدیده سیاسی به همراه شالوده شکنی افکار مخاطب و ایجاد نگرش جدید در وی و هدایت او به سر منزل مقصود.

اقناع مخاطب بسیار مهم است.

3-    آینده نگری: یکی از دشوارترین مراحل در بررسی و تحلیل مسائل سیاسی است.

بیشترین تحلیلگران از واژه هایی مثل احتمالا، شاید، به نظر میرسد استفاده می کنند.

علاقه مندان می توانند برای اطلاع از محورها و تاریخ های مهم  نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران  لینک های مربوطه را کلیک نمایند.

برچسب ها: علوم سیاسی ، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، نظام های سیاسی ، تحلیل سیاسی، سیاست عمومی، ایدئولوژی، نظریه بازی، اقتصاد سیاسی ،ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی،سیاست‌شناسی، سیاست تطبیقی، نظام‌های ملی، دادگاه‌ها و سیاست قضائی، ابتکارات دموکراتیک،سیاست سبز،تحلیل سیاسی فراملی،  ، معرفی کنگره علوم سیاسی، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا،PHD، مقاله علوم سیاسی، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله علوم سیاسی ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس علوم سیاسی ، چاپ مقالات علوم سیاسی، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله علوم سیاسی، اکسپت مقاله علوم سیاسی، اکسپت مقالات علوم سیاسی، نمایه شدن مقالات علوم سیاسی، ارسال گواهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله علوم سیاسی، راهنمای نگارش مقاله علوم سیاسی، ثبت نام ، تدوین مقاله علوم سیاسی، گواهی پذیرش مقاله علوم سیاسی ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله علوم سیاسی،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله علوم سیاسی، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، کنگره بین المللی علوم سیاسی .کنفرانس بین المللی علوم سیاسی .نخستین کنفرانس بین المللی .نخستین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی . نخستین کنگره بین المللی علوم سیاسی


1010
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش